top of page
Stack of Books

Cjenik usluga

PRIPREMA ZA TISAK
(Tisak na zahtjev)

Uređivanje teksta ........................................................................................15 kn/2,00 eurkartica teksta
Lektura teksta ...............................................................................................14 kn/1,87 eur kartica teksta
Korektura teksta ...........................................................................................12 kn/1,61 eurkartica teksta
Prijelom teksta i grafičko uređenje .............................................................12 kn/1,61 eur kartica teksta
Potraživanje ISBN i CiP broja .....................................................................150 kn/19,98 eur
Beta čitanje teksta .........................................................................................5 kn/0,68 eurkartica teksta
Književna recenzija........................................................................................300 kn/39,95 eur

Izrada korica i grafička priprema za tisak
- tri idejna rješenja + grafička priprema .........................................................400 kn/53,26 eur
- izrada originalnog dizajna + grafička priprema ............................................800 kn/106,51 eur
- svaka dodatna izmjena 50 kn/6,67 eur

Posredništvo kod ugovaranja tiska 100 kn/13,32 eur
Posredništvo kod distribucije prema knjižnicama i knjižarama 15% od ukupne cijene knjige

Ukupna usluga objavljivanja, pripreme i distribucije prema dogovoru

PRIPREMA ZA TISAK
(Objava romana u Nakladi Cranium financirana od strane nakladnika)

Poslovanje će se vršiti prema autorskom ugovoru

USLUGE GRAFIČKOG DIZAJNA

Izrada logotipa

Izrada originalnog dizajna (do 3 primjerka) + grafička priprema + izrada vektorske grafike 600 kn/79,88 eur
Dodatno idejno rješenje ( do 1 primjerak) 70 kn/9,33 eur

Izrada plakata i letaka

Grafička priprema letka jednostrana (do tri izmjene prvobitnog idejnog rješenja)300 kn/39,95 eur
Grafička izrada plakata (do tri izmjene prvobitnog idejnog rješenja) 500 kn/66,57 eur
Svaka dodatna izmjena nakon prvobitno zadane 50 kn/6,67 eur

Izrada korica knjige

Izrada do tri idejna rješenja + mogućnost do tri izmjene+ grafička priprema za tisak 700 kn/93,20 eur
Svaka dodatna izmjena 50 kn/6,67 eur