top of page
Stack of Books

Cjenik usluga

PRIPREMA ZA TISAK
(Tisak na zahtjev)

Uređivanje teksta ........................................................................................2,00 eur kartica teksta
Lektura teksta ...............................................................................................1,87 eur kartica teksta
Korektura teksta ...........................................................................................1,61 eurkartica teksta
Prijelom teksta i grafičko uređenje .............................................................1,61 eur kartica teksta
Potraživanje ISBN i CiP broja .....................................................................19,98 eur
Beta čitanje teksta .........................................................................................0,68 eurkartica teksta
Književna recenzija........................................................................................39,95 eur

Izrada korica i grafička priprema za tisak (cijena formirana za ponude po predračunu za cijelokupnu pripremu)
- tri idejna rješenja + grafička priprema .........................................................53,26 eur
- izrada originalnog dizajna + grafička priprema ............................................106,51 eur
- svaka dodatna izmjena 50 kn/6,67 eur

Posredništvo kod ugovaranja tiska 13,32 eur
Posredništvo kod distribucije prema knjižnicama i knjižarama 15% od ukupne cijene knjige

Ukupna usluga objavljivanja, pripreme i distribucije prema dogovoru

PRIPREMA ZA TISAK
(Objava romana u Nakladi Cranium financirana od strane nakladnika)

Poslovanje će se vršiti prema autorskom ugovoru

USLUGE GRAFIČKOG DIZAJNA

Izrada logotipa

Izrada originalnog dizajna (do 3 primjerka) + grafička priprema + izrada vektorske grafike 79,88 eur
Dodatno idejno rješenje ( do 1 primjerak) 9,33 eur

Izrada plakata i letaka

Grafička priprema letka jednostrana (do tri izmjene prvobitnog idejnog rješenja) 39,95 eur
Grafička izrada plakata (do tri izmjene prvobitnog idejnog rješenja) 66,57 eur
Svaka dodatna izmjena nakon prvobitno zadane 6,67 eur

Izrada korica knjige

Izrada do tri idejna rješenja + mogućnost do tri izmjene+ grafička priprema za tisak 93,20 eur
Svaka dodatna izmjena 6,67 eur

Izrada vizuala za društvene mreže

Facebook:

-izrada cover i profilnog vizuala (do dva idejna rješenja)... 25,00 eur

Instagram:

-retuširanje i dorada promovativnog materijala (do dva idejna rješenja)... 25,00 eur

Za sve dodatne korekcije vršit će se nasdoplata u iznosu od 5,00 eur

Vođenje sadržaja društvenih mreža

do dvije objave tjedno, kroz mjesec dana / content writing... 100,00 eur

(do tri idejna rješenja / content writing / originalna grafička riješenja... 200,00 eur

Za sve dodatne usluge cijena se formira prema dogovoru.

No plans availableOnce there are plans available for purchase, you’ll see them here.
bottom of page